PRONÁJEM KATAMARÁNU

neuvěřitelně rychlý: užijte si jízdu přes 16 uzlů

Lipenské jezero nabízí již řadu možností, jak si zaplachtit na Lipně. Přesto je zde několik komplikací, které Vám klasické plachetnice neposkytnou. Katamarán Happy Cat Hurricane je velice lehká, jednoduše ovladatelná loď s velikostí plachet do 12 m2 a nafukovacími trupy. Nebudete tak potřebovat žádné speciální oprávnění na jízdu po Lipně a díky minimálnímu ponoru zastavíte u jakéhokoliv břehu. Získáte tak možnost prozkoumat všechna Lipenská zákoutí, skryté pláže a udělat si výlet třeba i na několik dní s možností přespání pod stanem kdekoliv Vás napadne.

Je to nejrychlejší a nejvšestrannější nafukovací sportovní katamarán od společnosti Grabner. Speciálně tvarované trupy poskytují větší vztlak a přitom minimální odpor. Paluba je dostatečně prostorná pro zavazadla a vybavení i na několikadenní cestu. S dodatečnými vzpěrami trupu pro stabilitu v silných vlnách, rychlostmi nad 16 uzlů a výjimečnými plachetními charakteristikami si užijete sportovní jízdu na vlastní kůži. Přitom se stále jedná o hobby plachtění vhodné i pro začátečníky.

Ceník pronájmu katamaránu
2 hodiny (1-2 osoby)1200 Kč
4 hodiny (1-2 osoby)2100 Kč
1 den (1-2 osoby) 10-18h2900 Kč
Trenér500 Kč / 1 hod.
Uvedené ceny jsou včetně DPH
HAPPY CAT HURRICANE
Celková délka499 cm16' 4"
Celková šířka233 cm92"
Délka trampolíny190 cm6' 2"
Šířka trampolíny150 cm4' 11"
Výška stěžně610 cm20' 0"
Celková váha (bez motoru)85 kg187 lbs
Počet osob na palubě (max.)4 osoby4 osoby
Nostnost600 kg1323 lbs
Počet trupů22
Kosatka/ hlavní plachta3,5 m² / 8 m²32 sq.ft. /86 sq.ft.
Celková plocha plachet11,5 m²118 sq.ft.
Maximální síla větru5 Beaufort5 Beaufort
Motorelektrický Torqeedo
Travel 1103 CL - odpovída 4HP
elektrický Torqeedo
Travel 1103 CL - odpovída 4HP
Baterieintegrovaná 915 Wh Li-Ionintegrovaná 915 Wh Li-Ion

1) Předání katamaránu (check in): volete nebo pište minimálně jeden den před plánovaným zapůjčením katamaránu. Délka zapůjčení a vrácení musí být též předem potvrzena. Nejdříve však v 10:00 hod a nejpozději Vám pod zapůjčíme do 16:00 hod.

 

2) Vracení katamaránu (check out): loď musí být vždy pronajímateli předána do 18:00 hod. V případě pozdního vrácení bude účtována smluvní pokuta 500 Kč za každou započatou hodinu po stanoveném termínu. Za předání silně znečištěné lodě (černé šmouhy od bot, odpadky, vylité nápoje) může být též účtován další poplatek za nadstandardní úklid.

 

3) Pes, kočka na palubě: pobyt bohužel není z hygienických důvodů povolen.

 

4) S sebou:

Pokud jste na lodi poprvé, doporučujeme Vám výbavu jako na cestu do přírody, ovšem s výjimkou obuvi. Pohorky nebo jakákoliv obuv s černou vzorkovanou podrážkou je na loď nevhodná. Ke každé „laické“ alternativě existuje široký výběr specializovaného jachtařského vybavení. Některé části jachtařského oblečení a výbavy lze využít pouze na lodi, ale většinu lze použít při dalších volnočasových aktivitách. Pokud se chcete jachtingu věnovat více, doporučujeme návštěvu jachtařského obchodu.

Obuv: Na loď je nutná obuv s bílou/světlou hladkou podrážkou. Vhodná je sálová sportovní obuv (tenisky, kecky). Nevhodné jsou všechny boty s černou podrážkou, ve které zůstávají kamínky a hlína, kterými můžete poškodit a znečistit povrch lodi.

Kalhoty: Šusťáky, sportovní kalhoty nebo kraťasy. Výběr podle počasí.

Triko/bunda: Softšelová bunda a záložní větrovka. Do slunečného počasí doporučujeme triko s dlouhým rukávem.

Hlava: Kšiltovka a sluneční brýle jsou v letním období nutností. V chladnu si nezapomeňte teplejší čepici.

Ruce: Jednoduchou volbou jsou cyklistické rukavice, které používáte na kole. S lany se Vám bude lépe manipulovat a navíc rukavice alespoň trochu zahřejí.

Obecně: Při slunečném počasí nezapomeňte sluneční krém a láhev s pitím. Možná se to nezdá, ale jachting je také sport, při kterém musíte dodržovat pitný režim.

 

5)  Platba: po zvolení termínu nás kontaktujte pro potvrzení rezervace. Platbu lze provést před zapůjčením lodě. V případě rezervace více jak týden dopředu obdržíte obratem výzvu k platbě faktury. Po jejím uhrazení vám bude termín rezervován.

 

6) Předání lodě: předání lodě a vysvětlení veškerých nezbytných informace proběhne v prostorách Penzionu Frymburk na adrese: Frymburk 190, 38279 Frymburk. Následně Vám připravíme loď na vodu v blízkosti převozu Frymburk – Přední výtoň

 

7) Na palubě lodi i v její blízko platí přísný zákaz kouření.

 

8) Kompletní informace o pravidlech pronájmů naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách.

Část I. – Smluvní podmínky nájmu

 

1. Obecné povinnosti nájemce

1.1. Nájemce nebo jím pověřená osoba musí být držitelem platného průkazu: Vůdce malého plavidla, nebo jiného obdobného průkazu a mít znalosti a zkušenosti nezbytné pro řízení lodě. Kapitánský průkaz není vyžadován u plavidel, jejichž plocha plachet nepřesahuje 12 m2, případně motor není silnější než 4 kW. Tato skutečnost je vždy uvedena u parametrů plavidla. Pokud nájemce nemá žádné zkušenosti s plavbou, je nezbytné si před plavbou zajistit potřebné proškolení a zkušební jízdu.

1.2. Nájemce se zavazuje vzít na palubu pouze tolik osob, kolik je pro loď dle smlouvy přípustné. To se týká i situace, kdy jsou členy posádky děti. Nájemce bude na místě před pronájmem poučen o bezpečnosti provozu plachetnice, pohybu na vodní hladině a dostane adekvátní instruktáž. Pronájem se uskutečňuje na vlastní nebezpečí a riziko nájemce – pronajímatel neručí zejména za případné úrazy osob vzniklé na pronajatém plavidle.

1.3. Nájemce může loď používat pouze k rekreační plavbě v rámci platných plavebních zákonů, s vyloučením jakýchkoliv obchodů, výdělečného rybolovu, pronájmu, dopravy, soutěží a podobných činností.

1.4. Při oznámení nebezpečných povětrnostních podmínek (v každém případě při větru od 5 Bft ) nesmí nájemce opustit jakékoliv přístaviště, ve kterém se aktuálně nachází (dále jen „přístaviště“), příp. musí najít nejblíže položený přístav nebo nějakou vhodnou zátoku ke kotvení. Na otevřené vodní hladině se nesmí kotvit, resp. musí být zajištěno, že loď může být při hrozícím nebezpečí neprodleně přemístěna.

1.5. Nájemce je povinen aktivně sledovat předpověď a vývoj počasí (internet, rádio, konzultace s pronajímatelem atd.) a s ohledem na hlášené meteorologické jevy (bouřky, silný vítr atd.) případně upravit své plány plavby, resp. zajistit si včas vhodné a bezpečné kotvení – nejlépe v přístavišti.

1.6. Při převzetí lodi je nájemce povinen si zkontrolovat technický stav lodi a v případě nalezení jakýchkoliv nedostatků, tyto škody ihned nahlásit před vyplutím na vodu. Pokud tak neučiní a naleznou se vzniklé škody, má se za to, že vznikly po dobu pronájmu a nájemce je povinen je uhradit v plné výši. 

1.7. V případě těžké havárie (srážka, trhlina, požár), vloupání a předpokládaných škodách nad 5.000,- Kč musí nájemce ihned pronajímatele, nebo osobu jím pověřenou, informovat a vyžádat si jeho pokyny. Vloupání, krádež nebo odcizení jakéhokoliv zařízení musí nájemce neprodleně ohlásit Policii ČR a pronajímateli.

1.8. Nepoužívání plavidla v důsledku nepředvídaných událostí nezpůsobených pronajímatelem, zejména počasí, zdravotní indispozice během doby nájmu, nezakládá nárok na úplné nebo částečné vrácení nájmu. Nájemce je povinen předložit před předáním lodi kapitánský průkaz, nebo obdobný průkaz a občanský průkaz. Kapitánský průkaz nemusí být u části plavidel vyžadován, viz.bod 1.1.

1.9. Nájemce nesmí mít s sebou na lodi jakákoliv zvířata, včetně psů a koček.

1.10. Pokud nájemce kouří v kajutě, blízkosti plachet, motoru, palivové nádrže, případně jiných částí lodi, které mohou být poškozeny větrem odfouklým nebo upadlým oharkem cigarety, může mu být udělena pronajímatelem jednorázová sankce 3000 Kč, případně okamžitě ukončen pobyt bez náhrady.

1.11. Nájemce je povinen dodržovat provozní řád přístaviště, který je vyvěšený v areálu přístaviště.

1.12. Nájemce je povinen vplouvat do přístavu a vyplouvat z přístavu pouze na volnoběžné otáčky plynu motoru, vždy jen poté co se ujistí, že vplutí/vyplutí je bezpečné s ohledem na další provoz a dění v přístavu.

1.13. Pokud se nájemce rozhodne použít k plavbě motor, nesmí mít zároveň vytažené plachty. V žádném případě nesmí jet na motor rychleji než na volnoběžné otáčky zároveň s vytaženými a na otěžích povolenými plachtami, dochází tak k jejich ničení a trhání. Porušení tohoto pravidla bude sankcionováno pokutou 1.000 Kč.

 

2. Cena nájmu

2.1 Nájemné za předmět nájmu zahrnuje nájem lodi a její vybavení. Přístavní poplatky mimo místo zapůjčení katamaránu jdou na účet nájemce.

2.2 Všechny ceny se rozumí jako konečné včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.

 

3. Zamluvení termínu

3.1 Nájemce za účelem závazného objednání lodi je povinen do pěti dnů od data objednání pronájmu uhradit na základě výzvy pronajímatele zálohu na jeho účet pod přiděleným variabilním symbolem. Za uhrazení se považuje připsání částky na účet pronajímatele. Výše zálohy se stanoví dle doby pronájmu lodě.

3.2 V případě, že nájemce neuhradí ve stanoveném termínu zálohu vůbec, nebo jí neuhradí v plné výši, může pronajímatel poskytnout loď jinému zájemci.

3.3 Doplatek nájemného složí nájemce dle domluvy převodem na účet minimálně 5 pracovních dní před převzetím lodi nebo při převzetí lodě v hotovosti pověřenému zaměstnanci pronajímatele.

3.4 Úhradou zálohy nájemce souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pronajímatele společnosti AWA s.r.o. se sídlem Frymburk 190, 38279 Frymburk a zavazuje se jimi řídit.

 

4. Storno podmínky

4.1 Zrušení rezervace je nájemce povinen učinit písemně nebo e-mailem.

4.2 Jestliže nájemce z jakéhokoliv důvodu nebude chtít využit zamluvený termín, potom může, po předchozím souhlasu pronajímatele, převést svá práva a povinnosti na další osobu.

4.3 Pokud se pronajímateli ještě podaří obsadit uvolněnou loď, může nájemci vrátit již uhrazenou částku po odečtení vzniklých nákladů a případných slev, které musel poskytnout náhradnímu nájemci. Rozhodnutí je plně v kompetenci pronajímatele.

4.4 V případě, že se v průběhu nájmu vyskytne nepodstatná vada na lodi, nebránící jejímu dalšímu užívání, nezakládá nárok na odstoupení od nájemní smlouvy, nebo nárok na slevu z nájmu.

 

5. Změna termínu

5.1 V případě, že to umožňují provozní podmínky pronajímatele, může dojít po vzájemné dohodě ke změně termínu, a to i v případě, kdy je uhrazena záloha.

5.2 Součásti dohody o změně termínu je i úprava ceny dle aktuálního ceníku. V případě vyšší ceny za pronájem lodě doplatí nájemce tento rozdíl. V ostatních případech uhradí nájemce původně sjednanou cenu.

5.3 Změna termínu je možná jen jednou. Pokud nebude takový nový termín využit, může pronajímatel postupovat, jako když nájemce zruší rezervaci 6 dnů a méně před předpokládaným plněním

 

6. Předání a vrácení lodi

6.1 Místem předání a vrácení lodě je stejné místo, kde byla loď předána.

6.2 Loď bude nájemci předána v předem stanovenou dobu, která je uvedena v nájemní smlouvě bezvadném čistém stavu, schopná plavby. Tento režim předávání se uskutečňuje i v případě vícedenních pronájmů.

6.3 Pokud však nájemce shledá při převzetí lodi některé zařízení jako nefunkční, musí ihned požadovat jeho opravu či výměnu a nebude-li toto možné, sepíše s pronajímatelem, který mu loď předává, zápis o závadě, který podepíší obě strany.

6.4 Jestliže z důvodů poruchy nebo poškození během předchozí plavby nebo jakékoliv jiné překážky nemůže dát pronajimatel předmětnou loď k dispozici nejpozději do 24 hodin po sjednaném termínu, má právo a povinnost předat nájemci podobnou loď se stejným počtem kajut, nebo mu vrátit již uhrazenou cenu za pronájem.

6.5 Pronajímatel neručí za škody, které by mohly nájemci vzniknout v důsledku shora popsaného jednání.

6.6 Nájemce je povinen vrátit loď nejpozději v 18:00 hod dne, který je uveden v nájemní smlouvě.

6.7 V případě pozdního vrácení lodě je stanovena smluvní pokuta 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.

6.8 V případě, že nájemce předá silně znečištěnou loď (zejména: černé šmouhy, vylité nápoje, atd.) bude pronajímatel účtovat nájemci k ceně běžného úklidu, 500,- Kč za nadstandardní úklid.

6.9 Nájemce musí loď a její vybavení vrátit pronajímateli ve stejném stavu v jakém jí převzal s ohledem na běžné opotřebení.

 

7. Pojištění

7.1 Pronajímatel má uzavřenou smlouvu o Pojištění odpovědnosti za škodu (tzv. povinné ručení) způsobenou provozem rekreačního plavidla.

7.2 Nájemce musí zvážit všechna rizika vyplývající z provozu lodi a dle svého uvážení případně uzavřít individuálně další doplňkové pojištění, zejména s ohledem na bod 1.2.

 

8. Kauce

8.1 Při převzetí lodi skládá nájemce pronajímateli vratnou kauci. Výše kauce je uvedena ve smlouvě a je závislá na specifikaci dané lodi.

8.2 Pronajímatel vrátí nájemci kauci po vrácení lodi, na které nebyly způsobeny žádné škody, resp. byla vrácena včas a bez nutnosti speciálního úklidu.

8.3 V případě škody na lodi, za kterou odpovídá nájemce je pronajímatel oprávněn započítat kauci na úhradu vzniklé škody.

 

9. Okamžité odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud nájemce porušuje Řád plavební bezpečnosti (zejména plavba v podnapilém stavu, pod vlivem omamných a psychotropních látek, vyvazování se na zařízení sloužící pro lodní dopravu – boje, mola, plovoucí zařízení, nedodržovaní přednosti atd.), nedbá pokynů orgánů Státní plavební správy, Policie ČR, Povodí Vltavy s. p., nerespektuje pravidla a pověřené osoby pronajímatele, překračuje povolený počet osob na palubě, nemá žádné praktické zkušenosti s jachtingem (v případě plachetnic vyžadujících kapitánský průkaz), případně se chová riskantně a je zřejmé, že hrozí poškození plavidla pronajímatele, případně hrozí bezprostřední nebezpečí škody na majetku třetích osob nebo na zdraví osob je pronajímatel oprávněn okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy.

9.2 V případě odstoupení od smlouvy v těchto případech (9. 1.) nenáleží nájemci nárok na vrácení nájmu.

9.3 Pokud je nájemce s úhradou kauce v prodlení, je pronajímatel oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy.

 

10. Okolnosti vyšší moci

10.1 V případě vyšší moci, které není možné ovlivnit zejména válečné nebezpečí, teroristický útok, vyhlášený výjimečný stav, stav nouze, ekologická havárie, pracovní stávka, blokáda, zemětřesení, požár, potopa, povodeň si vyhrazuje pronajímatel možnost, že nedojde k řádnému plnění smlouvy, avšak po pominutí těchto okolností nabídne nájemci náhradní plnění.

 

11. Asistenční linka

11.1 Nájemci je k dispozici po celou dobu pronájmu asistenční linka uvedená v nájemní smlouvě, denně od 10:00 do 18:00 hod.

11.2 Na tomto čísle bude možno poskytnout technické poradenství, potřebné informace pro bezpečnou plavbu, pomoc při řešení všech případných problémů spojených s pronájmem a pobytem na lodi.

 

12. Slevy a doplňkové služby

12.1 Stálým zákazníkům jsou poskytovány slevy z ceníku ve výši 10%. Slevy jsou odečteny z částky za pronájem lodi pro danou časovou periodu.

12.2 Stálým zákazníkem se rozumí klient, který v minulosti již minimálně 1x využil jakékoli služby společnosti AWA s.r.o. nebo je hostem Penzionu Frymburk.

12.3 Slevy nelze uplatnit na dodatečně účtované položky jako je nezbytná oprava lodi, úklid, či jiné dodatečné položky.

12.4 K pronájmu lodi lze objednat po dohodě s pronajímatelem rovněž kvalifikovaného kapitána/instruktora. Cena za tuto službu je 500 Kč/hod. A to pouze v časovém období od 10:00 hod do 18:00 hod (8 hodin). Na tuto službu nelze uplatnit žádné, výše uvedené, slevy.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

13.2 Smluvní podmínky nájmu jsou platné s účinnosti od 1.1.2019.